Fundusz Europejski
Produkty z Certyfikatem
Marka Lubelskie

Fundusze Europejskie

Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania wygodnych drobiowych w warstwie chrupkiej otoczki o kontrolowanej alergenności

 

Umowa nr POIR.01.01.01-00-0130/18-00
Okres realizacji: 10.2018-06.2021

 

CEL PROJEKTU

Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania wygodnych wyrobów drobiowych w warstwie chrupkiej otoczki o kontrolowanej alergenności.

 

OPIS PROJEKTU

W rezultacie realizacji projektu badawczo-rozwojowego powstanie nowa gama produktów drobiowych (panierowane mięso rozdrobnione, skrzydła, nogi) z grupy żywności wygodnej, która będzie się wyróżniała kontrolowaną alergennością, tj. będzie mogła być spożywana przez osoby ciepiące na alergie lub nietolerancje pokarmowe. Co istotne, nowość gamy produktów zostanie osiągnięta przy zachowaniu parametrów standardowych wyrobów w zakresie smaku, zapachu, koloru, konsystencji czy wyglądu ogólnego, zgodnie ze zgłoszonym do ochrony patentowej „Sposobem wytwarzania wygodnych wyrobów drobiowych w warstwie chrupkiej otoczki o kontrolowanej alergenności oraz wyrobem drobiowym w warstwie chrupkiej otoczki”.

W skład nowo opracowanej gamy produktów drobiowych, która zostanie wdrożona do oferty ZM Wierzejki i zaoferowana na rynku polskim, a następnie za granicą, wejdą następujące wyroby:
- Wygodne wyroby drobiowe rozdrobnione w warstwie chrupkiej otoczki (tzw. nuggetsy),
- Nogi drobiowe wygodne w warstwie chrupkiej otoczki,
- Skrzydła drobiowe wygodne w warstwie chrupkiej otoczki.

 

PLANOWANE EFEKTY

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii produkcji wygodnych wyrobów drobiowych w warstwie chrupkiej otoczki o kontrolowanej alergenności. Produkcja wyrobów tego rodzaju, powstałych w oparciu o autorską, zupełnie nową recepturę, przy zachowaniu najlepszych parametrów wyrobów w zakresie smaku, zapachu, barwy, koloru, konsystencji, wyglądu ogólnego, jest odpowiedzią na ogromne i rosnące zapotrzebowanie konsumentów.

Całkowita wartość  realizacji projektu: 72 600 883,05 PLN

 

Wartość dofinansowania: 43 569 315,55 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Innowacyjne funkcjonalne tłuszcze spożywcze o podwyższonej wartości spożywczej, prozdrowotnej i technologicznej w systemie: „spray-off” oraz „friendly use”

 

Projekt nr POIR.01.01.01-00-1066/19
Okres realizacji: 2020.04.01-2023.05.31

 

CEL PROJEKTU

Opracowanie nowoczesnej technologii produkcji tłuszczu zwierzęcego smażalniczego i znaczącym
ograniczeniem kwasów tłuszczowych trans oraz o podwyższonej temperaturze hudrolizy trmicznej i o
wydłużonym terminie przydatności spożycia bez zmian oksydacyjnych i jakościowych przy zastosowaniu
nowatorskiego pakowania w warunkach modyfikowanej atmosfery, w tym bez udziału tlenu.

 

OPIS PROJEKTU

Projekt podejmuje prace nad takim produktem, aby smażenie stało się najbezpieczniejszym z możliwych
do osiągnięcia procesem, a tłuszcz do tego celu wykorzystywany był bezpieczny dla zdrowia człowieka.

Produkowane produkty stanowić będą innowację na skalę światową.

 

PLANOWANE EFEKTY

Rezultatem projektu będą dwa rodzaje tłuszczu zwierzęcego:

1. TŁUSZCZ SMAŻALNICZY - do smażenia i pieczenia do użytku profesjonalnego w gastronomii i
przez klientów detalicznych
2. TŁUSZCZ SMAKOWY z ekstraktami ziół i przypraw - do bezpośredniego spożycia (do
smarowania), Pojemniki - 180 g.

Całkowita wartość realizacji projektu: 48 807 259,39
Wartość dofinansowania: 29 784 509,81

Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

 

 

Script logo